Առցանց ուսուցման նյութերի փաթեթ

Հեռավար ուսուցման հեղինակային նյութերի փաթեթը ենթադրում է այնպիսի ուսումնական նյութերի ամբողջություն, որը կատարվել է սովորողի և խորհրդատու-դասավանդողի ֆիզիկական շփումից դուրս՝ հեռավար քննարկումների, նաև՝ առցանց շփման միջոցով: Նմանօրինակ աշխատանքներ են, օրինակ՝ հեռավար ուսուցման ընթացքում կատարված աշխատանքների փաթեթները, արձակուրդի ընթացքում կատարված աշխատանքները, երբ դասավանդող-խորհրդատուն և սովորողը երկար ժամանակ ֆիզիկական միջավայրում չեն հանդիպում, այլ հեռավար (առցանց) են աշխատում։

Հեռավար ուսուցման նյութերի փաթեթ կարող են համարվել նաև դասավանդողի, սովորողի կողմից ստեղծված (հեղինակային) ուսումնական նյութերի փաթեթները, տեսադասերը, մեթոդական ուղեցույցները, որոնք մեկ այլ դասավանդող, սովորող կարող է կիրառել ուսումնական նպատակներով, դարձյալ՝ ֆիզիկական շփումից դուրս:

Դասավանդոդը առաջադրանքների հետ անպայման պետք է ներկայացնի սովորողների կողմից կատարված առաջադրանքների արդյունք-նմուշներ, ինչպես նաև, մեթոդական նկարագրություն:

Սովորողը մեկ փաթեթով ներկայացնում է առցանց ուսուցման ընթացքում կատարած առաջադրանքները, արդյունքում ստեղծած պատրաստի նյութերը։

Անվանակարգի պատասխանատու՝

Անահիտ Հարությունյան

[email protected]