Ներկայացնում է Կարեն Մարգարյանը

Կարենը կրթահամալիրի 9-րդ դասարանի սովորող է:
Աշխատանքը ներկայացրել է FireAlpaca նկարչական ծրագրով: