Ուսումնական պարապմունքների նոր կազմակերպում

Ներկայացվում է ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման նոր ձևի նկարագրություն՝ նշելով.

 • ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման առանձնահատկությունը,
 • ուսումնական նոր միջավայրի (դասասենյակի նոր դասավորություն, լաբորատորիա, բացօթյա տարածք, խոհանոց, թանգարան, ուսճամփորդություններ և այլն) առանձնահատկության նկարագրությունը
 • ուսումնական թվային գործիքները, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմաններ՝ որպես ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման անհրաժեշտ միջոց...

Ավելին...

Մեդիակրթության նոր գործիքի, միջոցի յուրացում-կիրառում

«Մեդիակրթության նոր գործիքի, միջոցի յուրացում-կիրառում» անվանակարգի հայտը պետք է համապատասխանի ներկայացված պահանջներին

 • Նոր մեդիագործիքի կիրառման օրինակի ներկայացում, այդ գործիքով ստեղծած նյութ, արված աշխատանք և գործիքի կիրառման ուղեցույց,
 • Նոր մեդիածրագրի կիրառման օրինակ, ծրագրով ստեղծված նյութեր, ծրագրի գործածման հնարավոր ոլորտներ, ծրագրի կիրառման ուղեցույց
 • Արդեն հայտնի մեդիածրագրերի կամ մեդիագործիքների նորովի կիրառումը հանրակրթության մեջ, նոր ոլորտներում գործածում...
Ավելին...

Առցանց ուսուցման նյութերի փաթեթ

Հեռավար ուսուցման հեղինակային նյութերի փաթեթը ենթադրում է այնպիսի ուսումնական նյութերի ամբողջություն, որը կատարվել է սովորողի և խորհրդատու-դասավանդողի ֆիզիկական շփումից դուրս՝ հեռավար քննարկումների, նաև՝ առցանց շփման միջոցով: Նմանօրինակ աշխատանքներ են, օրինակ՝ հեռավար ուսուցման ընթացքում կատարված աշխատանքների փաթեթները, արձակուրդի ընթացքում կատարված աշխատանքները, երբ դասավանդող-խորհրդատուն և սովորողը երկար ժամանակ ֆիզիկական միջավայրում չեն հանդիպում, այլ հեռավար (առցանց) են աշխատում։...

Ավելին...

Հանրակրթության մեդիասպասարկում

«Մեդիահանրակրթության սպասարկում» անվանակարգի նյութը վերաբերում է կրթական նյութական միջավայրի և ուսումնական պլանի կազմակերպման, ուսումնական այլ տեղեկությունների էլեկտրոնային վարմանը, էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսների ստեղծմանը.

 • էլեկտրոնային ուսումնականռեսուրսների ստեղծմանը (էլեկտրոնային նյութ, էլեկտրոնային գիրք)
 • գրասենյակի (կրթահամալիրի, դպրոցի)վարմանը
 • կադրերին
 • ուսումնական պլանի կազմակերպմանը
 • երկարացված օրվա կազմակերպմանը...
Ավելին...

Կրթական ծրագրի նոր կազմակերպում

Կրթական ծրագրի նոր կազմակերպում

«Կրթական ծրագրի նոր կազմակերպում» անվանակարգին ներկայացվող նյութը պետք է ունենա հետևյալ բովանդակային ուղղությունները՝

 • Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի նոր ձևի կազմակերպում
 • Մեդիաուրբաթ համերգների կազմակերպում
 • «Տրիաթլոն» և «Հնգամարտ» մարզաձևերի ներդրման նախագծեր
 • «Շուրջտարյա լողուսուցում» նախագիծ
 • «Հիպոթերապիան կրթահամալիրում» նախագծի իրականացման նախաձեռնություններ այլոց փորձի ուսումնասիրմամբ (հոդվածներ, թարգմանություններ)...
Ավելին...

Դիջիթեքը շրջանավարտի գործիք

Անվանակարգին կարող են մասնակցել կրթահամալիրի տարբեր տարիների շրջանավարտները: Մասնակցելու համար հայտում լրացնում է սեփական գործիքի (բլոգ, կայք էջ կամ այլ վիրտուալ տարածք) հասցեն, որը որպես ուսումնական միջավայր ցանկանում է ներկայացնել ստուգատեսին:

Գնահատվում են.

 • վիրտուալ տարածքում (բլոգ, կայքէջ, կայք) նյութերի տեղադրման հաճախականությունը
 • նյութերի ստեղծականությունը (սեփական մտքեր, վերաբերմունք, դատողություններ, դիտարկումներ…)
 • ՏՏ կարողու...
Ավելին...

Դիջիթեքը նախակրթարանում

Ներկայացվող նյութը պետք է լինի իրագործված (իրագործվող) նախագծի ամբողջական ներկայացում:

Պետք է նկարագրված լինի նախագիծը՝ նպատակը, խնդիրները, ակնկալվող և ստացված (ակնկալվող) արդունքները, իրականացման ժամկետները: Այն կարող է լինել նաև ընթացքի մեջ լինող, շարունակական նախագծի ներկայացում:

Նախագծի ներկայացումը պետք է ներկայացված լինի տեսանյութերով, աուդիոնյութերով, նկարագրություն-պատումով:

Ներկայացվող աուդիո-տեսանյութին ներկայացվող պահանջներ...

Ավելին...

Դիջիթեքը լրացուցիչ կրթության գործիք

Դիջիթեքը՝ լրացուցիչ կրթության գործիք անվանակարգում կարող են ընդգրկել հետևյալ ուղղությունները.

 1. Լրացուցիչ կրթությունը՝ որպես տնային առաջադրանքի փաթեթ:
 2. Լրացուցիչ կրթությունը՝ որպես սովորողի ընտրած դասընթացի լրացուցիչ ուսուցում (նախասիրության, օժտվածության զարգացման և այլն):

Դասավանդողը ներկայացնում է.

 • տվյալ առարկայի համար նախատեսված առաջադրանքների փաթեթը, կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ նախագիծը, ծրագիրը. պետք է երևա, թե որ թվային միջոցներն ու գործիքներն են օգտագործվել առաջադրանքը կազմելիս, կատարելիս...
Ավելին...

Դիջիթեքը ինքնակրթության գործիք

Աշխատանքի ներկայացում

· Թվային միջոցների, համացանցի միջոցով իրականացվող ինքնակրթության փորձի, արդյունքների ներկայացում

· Ինքնակրթության զարգացմանն ուղղված ռեսուրսների շտեմարանի ներկայացում (կայքեր, հղումներ, հոդվածներ, հարթակներ, գրադարաններ)

Ներկայացվող նյութերը կարող են լինել

· Հոդված (հղումներով, որոնք ներկայացնում են ինքնակրթության կերպը, ձեռք բերած արդյունքները և այլն)

· Տեսանյութ (աուդիո, վիդեո)՝ կից համառոտ նկարագրությամբ...

Ավելին...

Դիջիթեքը ընտանիքում

Ներկայացվող նյութը տեսաֆիլմ (տեսաֆիլմերի շարք) կամ աուդիոնյութ (աուդիոնյութերի շարք) է

Ներկայացվում է.

 • ընտանեկան նախագիծ, որն իրականացվում է ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ
 • ընտանիքի մասնակցությունը ուսումնական գործունեությանը տանը
 • ընտանեկան ծես
 • ընտանեկան պատումներ որևէ բարբառով
 • ընտանեկան որևէ քննարկում

Նյութը ունենում է նկարագրություն՝ ընտանիքի անդամները ի՞նչ չափով են մասնակցել նյութի բովանդակության քննարկմանը, նյութի ստեղծման աշխատանքներին, ի՞նչ ՏՀՏ միջոցներ և ծրագրերեն օգտագործվել:...

Ավելին...