Անվանակարգեր

Դիջիթեքը  նախակրթարանում. թվային միջոցի, ծրագրի կիրառում, մանկավարժական փորձի տարածում՝  հոդված, տեսադաս

Դիջիթեքը  կրտսեր դպրոցում. թվային միջոցի, ծրագրի յուրացում,  մանկավարժական փորձի տարածում՝  հոդված, տեսադաս

Դիջիթեքը միջին և ավագ դպրոցներում
թվային  միջոցի, ծրագրի յուրացում, մանկավարժական փորձի տարածում՝  հոդված,  տեսադաս

Հեղինակային կրթական բաց ցանց. կլոր սեղանի նախագծում-կազմակերպում

Դիջիթեքը լրացուցիչ կրթության,  ինքնակրթության գործիք

Հեռավար ուսուցման հեղինակային  նյութերի փաթեթ

Վարպետության դասերի դիջի-փաթեթ