Բաժին Դիջիթեքը նախակրթարանում

#1503

Մասնակից՝ Վահան Դանելյան

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ դասավանդող Անի Մրտեյան

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` Vahan-nd@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Արևելյան դպրոց

Դասարան՝ 3-2

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ soundcloud, wordpress

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎, Առցանց ուսուցման նյութերի փաթեթ‎

Ավելին...

#1481

Մասնակից՝ Նելի Արղության

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ Սաթեն Քարաջյան

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` n.arxutyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Դասարան՝ Նախակրթարան

Ներկայացվող նյութ 1

Ներկայացվող նյութ 2

Ներկայացվող նյութ 3

Ներկայացվող նյութ 4

Ներկայացվող նյութ 5

Ներկայացվող նյութ 6

Ներկայացվող նյութ 7

Ներկայացվող նյութ 8

Ներկայ...

Ավելին...

#1419

Մասնակից՝ Քրիստինե Հովսեփյան

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ 1.1 դասարանի սովորողներ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` k.hovsepyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Դասարան՝ 1.1

Ներկայացվող նյութ 1

Ներկայացվող նյութ 2

Ներկայացվող նյութ 3

Ներկայացվող նյութ 4

Ներկայացվող նյութ 5

Ներկայացվող նյութ 6

Ներկայացվող նյութ 7

Ներկայացվող նյութ 8

Նե...

Ավելին...

#1379

Մասնակից՝ Վիրաբյան Մարիա-Թերեզա

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ մայրիկ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային դպրոց

Դասարան՝ 5 Տարեկան

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Մարիա-Թերեզան ներկայացնում է գունավոր փորձ:

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎

Ավելին...

#1376

Մասնակից՝ Ավագյան Նատալի

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ մայրիկ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` astghik.beglaryan@mail.ru

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝  Հարավային

Դասարան՝ 5 տարեկան

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Նատալին ներկայացնում է բնագիտական փորձ:

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎

Ավելին...

#1374

Մասնակից՝ Ղազարյան Ռոբերտ

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ մայրիկ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային

Դասարան՝ 5 տարեկան

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Ռոբերտը ներկայացնում է երեք բնագիատական փորձ:

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎

Ավելին...

#1373

Մասնակից՝ Բալասանյան Աննա

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ Մայրիկ, եղբայր

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային

Դասարան՝ 5տարեկան

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Աննան պատրաստում է գունավոր ծեփամածուկ

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎

Ավելին...

#1372

Մասնակից՝ Վիրաբյան Մարիա-Թերեզա

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝ մայրիկ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային

Դասարան՝ 5 տարեկան

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Մարիա-Թերեզան պատրաստում է իր անվանական խաղալիքը

Անվանակարգ՝ Դիջիթեքը նախակրթարանում‎

Ավելին...

#1371

Մասնակից՝ Գոհար Սմբատյան

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային

Դասարան՝ 5 տարեկանների խումբ

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Սովորողները փոքրիկ թղթի վրա գրեցին իրենց անունները և սոսնձեցին շրխկան-խուրջին, այնուհետև գրեցին «անուշ» բառը և դրեցին խուրջինի մեջ: Երեխաները ծնողների հետ ամեն օր գրում են և բերում նոր բառ, կարդո...

Ավելին...

#1369

Մասնակից՝ Գոհար Սմբատյան

Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները՝

Էլեկտրոնային փոստի հասցե` G.smbatyan@mskh.am

Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ՝ ք. Երևան

Հաստատություն՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Դպրոց՝ Հարավային

Դասարան՝ 5 տարեկանների խումբ

Ներկայացվող նյութ

Ներկայացվող նյութի(երի) համառոտ նկարագրությունը(ները)՝ Ամանորյա օրացույցը պատրաստել ենք գինու խցաններով և գունավոր կոճակներով: Սովորողները մեկից մինչև 30-ը գրեցին կարմիր շրջանաձև թղթի վրա և ամրացրեցին խցանին: Հաշվեցին, թե քանի օր է մնացել դեկտեմբերիկ...

Ավելին...